02 MAY 2020

12-05 - NGÀY TRỞ LẠI

Các bạn nhỏ thân yêu ơi! Chúng ta sắp được gặp lại nhau rồi. Ngày 12 - 05 trung tâm bắt đầu đón các con trở lại.

️🥇️Bạn nào học thứ 3 - thứ 5 thì đi học lại ngày 12/05
️🥈️Bạn nào học thứ 4- thứ 6 thì đi học lại ngày 13/05
️🥉Bạn nào học thứ 7 - CN thì đi học lại vào ngày 16/05

Các con có nhớ những ngày học tưng bừng nhộn nhịp như thế này không? Thầy cô thì nhớ lắm rồi, sắp không chịu nổi nữa rồi. See you then