23 DECEMBER 2020

⚡️⚡️⚡️ Chúc mừng Chủ nhân duy nhất của Voucher 1.000.000 VNĐ trong cuộc thi "Rung chuông vàng" 🔔🔔🔔

👏👏👏 Vượt qua gần 50 thí sinh thuộc các khóa học, trình độ, lứa tuổi khác nhau, em THANG BẢO NHƯ đã xuất sắc trở thành chủ nhân duy nhất của voucher 1.000.000 VNĐ trong cuộc thi "Rung chuông vàng" do Trung tâm Anh ngữ Hà Lan tổ chức vào ngày 21 tháng 12 năm 2020. 🥇🥇🥇

🎁🎁🎁 Giải thưởng không chỉ là sự khích lệ dành cho riêng THANG BẢO NHƯ- Quán quân của cuộc thi, mà còn là động lực vô cùng to lớn cho tất cả học viên của Trung tâm tiếp tục, trao dồi, thực hành tiếng Anh hơn nữa. 📚📚📚

THANG BẢO NGỌC- Chủ nhân duy nhất của voucher 1.000.000 VNĐ trong cuộc thi "Rung chuông vàng"

..............................................................................................................................................
🌐 www.anhnguhalan.edu.vn
🌐https://www.facebook.com/AnhnguHaLan
🏨 CS1: 193/2 CMT8, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương
CS 2: 201/1B Thủ Khoa Huân, Thuận An, Bình Dương
CS 3: 3/359 Thủ Khoa Huân, Thuận An, Bình Dương
☎️ CS1: 0274 655 0211 - CS2: 0274 650 7295 - CS 3: 0976111604