Vậy là năm học mới đã bắt đầu và các bạn học sinh, sinh viên ắt hẳn đều đặt ra cho mình những mục tiêu để phần đấu. Và mục tiêu cải thiện tiếng Anh có lẽ sẽ không nằm ngoài danh sách. Nhằm hỗ trợ để các bạn có thể đạt được mục tiêu của mình, Trung tâm Anh Ngữ Hà Lan sẽ tặng 300,000 đồng cho học viên cấp độ tiếng Anh thiếu nhi và tiếng Anh giao tiếp khi đăng ký học tại Anh Ngữ Hà Lan. Các bé chương trình tiếng Anh mầm non sẽ được tặng 100,000 đồng. Chương trình được áp dụng từ ngày 5/9/2016 đến 31/10/2016.

 

                                                       

 

Đã có rất nhiều học viên ở Bình Dương được Anh Ngữ Hà Lan hỗ trơ. Hãy để chúng tôi giúp bạn.