12 AUGUST 2017

Học Nghe Tiếng Anh Cùng Ca Si Katy Perry

Khơi dậy khả năng nghe tiếng Anh còn tiềm ẩn trong bạn qua cùng bài hát “Roar” của Katy Perry. Nội dung bài khát nói về một cô gái gặp nhiều trắc trở trong cuộc sống, cô là người luôn gặp điều không may mắn vì tính chịu đựng và nhường nhịn “I let you pust me past the breaking point” – luôn để người ta phản bác ý kiến của cô trong mọi tình huống. Do vậy, cô đã luôn thất bại “ I stood for nothing, so I fell for everything”. Nhưng rồi cô gái nhận ra và đứng dậy bỏ qua tất cả mọi thứ “I got up and already brushing off the dust” , cô nhận ra khả năng, sức mạnh của mình. Cô thốt lên “get ready cause I’ve had enough”- tôi sẽ vùng dậy vì tôi chịu đựng nhiêu đó đủ rồi.

Đó là câu chuyện về cô gái trong bài “Roar” của Katy Perry, còn bạn thì sao? Tới lúc bạn tìm ra khả năng cảm thụ tiếng Anh bấy lâu ẩn dấu nơi nào đó trong tâm trí mình chưa? Cô gái trong “Roar” trở thành chúa tế chốn rừng xanh. Còn bạn? bấy lâu vẫn đỏ mặt, gãi đầu hay lắp ba lắp bắp mới nói được một câu tiếng anh, tới hôm nay đã đủ quyết tâm chấm dứt tình trạng đó và “GET READY CAUSE I’VE HAD ENOUGH” – VÙNG LÊN THÔI VÌ CHỊU ĐỰNG ĐỦ RỒI” để trở thành trùm nói tiếng Anh trong thời gian tới. Dành ra 30 phút mỗi ngày nghe “Roar” của Katy Perry và cảm nhận khả năng nghe tiếng Anh tiềm tàng ẩn chứa trong mình. Nếu nghe “Roar” mà vẫn đánh thức được “nội công” nghe tiếng Anh thì tới Anh Ngữ Hà Lan gặp “cao nhân” cùng luyện nhé!

 

Roar

I used to bite my tongue and hold my breath

Scare to rock the boat and make a mess

So I sat quitly, agree politely

I guess that I forgot I had a choice

I let you push me past the breaking point

I stood for nothing, so I fell for everything

You held me down, but I got up (HEY)

Alreaady brushing off the dust

You hear my voice, you hear that sound

Like thunder gonna shake the ground

You held me down, but I got up (HEY)

Get ready cause I’ve had enough

I see it all, I see it now
got the eyes of the tiger, a fighter, dancing throuth the fire

Cause I am a champion and you’re gonna hear me roar

Louder, louder than a lion

Cause I am a champion and you’re gonna hear me roar

Oh oh oh oh oh oh

Oh oh oh oh oh oh

Oh oh oh oh oh oh

You’re gonna hear me roar

Nơ I’m floating like a butterfly

Stinging like a bee I earned my stripes

I went from zẻo, tomy own hero

You held me down, but I got up (HEY)

Already brushing off the dust

You hear my voice, you hear that sound

Like thunder gonna shake the ground

You held me down, but I got up (HEY)

Get ready cause I’ve had enough

I see it all, I see it now

I got the eye of the tiger, a fighter, dancing through the fire

Cause I am a champion and you’re gonna hear me roar

Louder, louder than a lion

Cause I am a champion and you’re gonna hear me roar

Oh oh oh oh oh oh

Oh oh oh oh oh oh

Oh oh oh oh oh oh

You’re gonna hear me roar

Oh oh oh oh oh oh

Oh oh oh oh oh oh

You’ll hear me roar…


roar-or, roar-or, roar-or, roar-or,

I got the eye of the tiger, a fighter, dancing through the fire

Cause I am a chamion and you’re gonna hear me roar

Louder, louder than a lion

Cause I am a champion and you’re gonna hear me roar

Oh oh oh oh oh oh

Oh oh oh oh oh oh

Oh oh oh oh oh oh

You’re gonna hear me roar

Oh oh oh oh oh oh

Oh oh oh oh oh oh

You’ll hear me roar…

You’re gonna hear me roar

Viết bình luận của bạn: