17 MAY 2019

Khai giảng tháng 5 khóa học Tiếng Anh Thiếu nhi Starters cho bé từ 9 đến 11 tuổi

Trung tâm Anh Ngữ Hà Lan khai giảng thêm lớp tiếng Anh cho các bé Thiếu nhi độ tuổi từ 9 đến 11 tuổi.

Ba mẹ đừng bỏ qua GIAI ĐOẠN VÀNG để bé học và tiếp thu Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai nhé.
Anh ngữ Hà Lan sẽ đồng hành cùng ba mẹ để góp phần đào tạo một thế hệ các bé với khả năng sử dụng Tiếng Anh thành thạo và tự tin trong giao tiếp. Giúp bé có hành trang ngôn ngữ đầy đủ để có thể trở thành những Công dân Toàn cầu với một tương lai tốt đẹp.