22 MAY 2017

LỊCH TRÌNH THI STARTERS – MOVERS NGÀY 27-05-2017

Trung tâm Anh Ngữ Hà Lan xin thông báo lịch thi Starters và Movers ngày 27/05/2017 như sau:

  1. Địa điểm tập trung:      Trung tâm Anh Ngữ Hà Lan cơ sở 2
  2. Thời gian:                     Sáng ngày 27/05/2017; 

                                                6:30:  Tập trung 

                                                6:40:   Xe của Trung Tâm sẽ đưa các bé đến địa điểm thi

    3. Địa điểm thi:                   Trung tâm Ngoại ngữ – Tin học và Bồi dưỡng nghiệp vụ Bình Dương

 

LỊCH THI MOVERS
THỜI GIAN NGÀY CÔNG TÁC NGƯỜI THỰC HIỆN PHÒNG THI GHI CHÚ
7:00 27/05/2017 Tập trung, điểm danh Giám thị tập trung phát giấy thi Nghe   Phòng ch C1
7:30 - 7:50 27/05/2017 Nghe Ms Cúc - Ms Anh C1  
8:20 - 8:45 27/05/2017 Đọc - Viết Ms Cúc - Ms Anh C1  
9:00 - 11:15 27/05/2017 Nói Ms Cúc - Ms Hường - Ms Anh - Ms Mai - Ms Anh

201

202

Phòng chờ C1

 

LỊCH THI STARTERS

THỜI GIAN NGÀY CÔNG TÁC NGƯỜI THỰC HIỆN PHÒNG THI GHI CHÚ
7:00 27/05/2017 Tập trung điểm danh Giám thị tập trung phát giấy thi Nghe   Phòng chờ C1

7:30 - 7:50

27/05/2017 Nghe

Mr Hòa - Ms Liên

Mr Hưng

C2

303

 
8:20 - 8:40 27/05/2017 Đọc - Viết

Mr Hòa - Ms Liên

Mr Hưng

C2

303

 
8:50 - 12:10 27/05/2017   Ms Liên - Ms Hương - Mr Hòa - Mr Đạt -Mr Hưng

303

304

Phòng chờ C2

Ghi chú:  

- Các em nhớ mang theo dụng cụ học tập đầy đủ gồm: thước, viết chì, đồ chuốt viết chì, gôm, sáp màu hoặc viết chì màu

- Các em phải có mặt tại địa điểm thi trước giờ thi 30 phút để xem sơ đồ phòng thi và số báo danh.

   - Các em ăn sáng đầy đủ trước khi đi thi

Chúc các em thi tốt!!!!