12 JANUARY 2018

Lì xì đầu năm 200.000 đ cho mỗi học viên

Tết đến xuân sang, mọi người nô nức. Hòa trong không khí tưng bừng đó, trung tâm Anh Ngữ Hà Lan lì xì 200.000đ cho tất cả học viên. 

Chương trình được áp dụng từ ngày 01.01.2018 đến ngày 31.12.2018 cho cả học sinh cũ và học sinh mới.

Viết bình luận của bạn: