26 MARCH 2020

ÔN TẬP NGỮ PHÁP LỚP 3 (P1)

Đây là những câu hỏi trắc nghiệm nhằm củng cố ngữ pháp cho các em học sinh lớp 3 theo giáo trình Family and Friends 3 các bé đang học tại trường. Bài tập có 10 câu hỏi bao gồm những kiến thức ngữ pháp cơ bản từ Unit 1 cho đến Unit 6. Các em dựa vào chương trình đã học để hoàn thành bài tập nhé. Nếu có câu hỏi nào hoặc thắc mắc hãy gửi tin nhắn đến số liên lạc của trung tâm nhé. 

Bình luận:
binh-luan

Anh Ngữ Hà Lan

30/03/2020

Các học sinh tham khảo phần đáp án sau khi hoàn thành nhé. Cùng xem chúng ta đã làm đúng bao nhiêu câu nào. 1-C 2-A 3-B 4-D 5-A 6-C 7-D 8-A 9-B 10-A

Viết bình luận của bạn: