31 MARCH 2020

"Social distance" hay "physical distance"

Nhân ngày Thủ tướng chính phủ ban bố tình trạng cách ly toàn xã hội mình bàn đến vấn đề này.

Trong thời gian gần đây, trong tiếng Anh khi nói về cách ly toàn xã hội người ta thường sử dụng cụm từ “social distance”. Social có nghĩa là mang tính xã hội hoặc thuộc về xã hội. Còn distance nghĩa là khoảng cách. Như vậy social distance là khoảng cách xã hội (khoảng cách mang tính xã hội, mang tính con người). Cụm từ này được các nhà xã hội học sử dụng để nói về khoảng cách giữa các tầng lớp trong xã hội, đặc biệt là khoảng cách giữa tầng lớp quý tộc với tầng lớp nô lệ trong thế kỷ thứ 18 trở về trước.

Tuy nhiên, trong thời gian của dịch bệnh Covid – 19 này, cụm từ “cách ly xã hội” hay “cách ly toàn xã hội” là có ý kêu gọi tất cả mọi người trong toàn xã hội hãy giữ khoảng cách an toàn (tối thiểu 2m) giữa người này với người khác. Như vậy khoảng cách này hoàn toàn mang tính không gian, mang tính thể chất, chứ không phải mang tính xã hội như đã giải thích ở trên. Vì thế, tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã bắt đầu chuyển sang sử dụng cụm từ physical distance để thay thế cho cụm từ social distance. Từ physical nghĩa là mang tính thể chất, thể lý. WHO khuyến khích chúng ta nên giữ an toàn về khoảng cách thể lý (physical distance) nhưng nên gần nhau hơn về khoảng cách xã hội (social distance). Chúng ta nên quan tâm nhau nhiều hơn, trò chuyện, chia sẻ, giúp đỡ và hỏi thăm nhau nhiều hơn. Chúng ta không nên có thái độ kỳ thị với bệnh nhân và những người có nguy cơ mắc bệnh cao (F1, F2, F3), nhưng cần cảm thông và động viên an ủi họ.

Vậy làm thế nào để thể hiện sự quan tâm, chia sẻ trong khi chúng ta vẫn phải giữ khoảng cách an toàn tối thiểu 2 mét. Công nghệ 4.0 sẽ giúp ta thực hiện điều đó. Chúng ta có thể nói chuyện với nhau thông qua các phương tiện truyền thông. Hoặc ít ra thì cũng đừng đăng nhứng status mang tính kỳ thị lên mạng xã hội của bạn.

Anh Ngữ Hà Lan xin chúc các bạn được bình an qua mùa dịch. Hãy hy vọng “sau cơn mưa trời lại sáng”.

Viết bình luận của bạn: