25 JUNE 2021

🤝🤝 Tất cả cùng nhau, chiến thắng đại dịch 😷😷

🔥🔥 Trước diễn biến phức tạp của đại dịch covid 19, ý thức, tinh thần, trách nhiệm của mỗi cá nhân đóng 1 vai trò quan trọng để tất cả cùng nhau, chiến thắng đại dịch😷😷

✨✨ Tiếp tục tuân thủ, thực hiện tốt các nguyên tắc phòng chống covid 19 Qúy Phụ huynh và các em học sinh nhé‼‼

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

🌐 www.anhnguhalan.edu.vn

🌐 https://www.facebook.com/AnhnguHaLan

🏨 CS1: 193/2 CMT8, An Thạnh, Thuận An, Bình Dương

      CS 2: 7/3c Nhà Thờ Búng, Thuận An, Bình Dương

      CS 3: 3/359 Thủ Khoa Huân, Thuận An, Bình Dương

☎️ CS1: 0274 655 0211 - CS2: 0274 650 7295 - CS 3: 0976111604