10 JULY 2019

Thông báo lịch trình thi Starters ngày 13/7/2019

Anh ngữ Hà Lan xin trân trọng thông báo tới các Quý phụ huynh và các em học sinh lịch trình thi Starters ngày 13/7/2019.

Ngày thi: Thứ 7, ngày 13/7/2019

Các em có mặt tại Anh ngữ Hà Lan cơ sở 2 lúc 7h00 sáng.
Trung tâm sẽ đưa các em tới điểm thi và đón về sau khi thi xong. Phụ huynh chờ đưa rước các em tại trung tâm.
Mọi thông tin về số báo danh, thời gian thi cụ thể cho từng kỹ năng được ghi đầy đủ trong giấy báo thi. 
Giấy báo thi sẽ được phát khi các em tới trung tâm.
Chú ý: Khi đi thi các em mang theo giấy báo thi, viết chì và màu.

Các em học sinh đăng ký dự thi Starters có mặt đúng giờ để lịch trình không bị gián đoán.

Chúc các em chuẩn bị kiến thức thật tốt, tự tin và đạt kết quả cao.
Trân trọng!