26 APRIL 2017

Thuốc chữa bệnh nói tiếng Anh ngang như người dân tộc nói tiếng Kinh

Thời gian vừa qua có nhiều bạn hỏi cô "sao em học tiếng Anh nhiều lắm rồi mà em nói giọng của em nó cứ ngang ngang như người dân tộc nói tiếng kinh vậy?". Nên hôm nay cô sẽ "kê toa" cho các bạn một "liều thuốc" chữa căn bệnh này nhé. 

 "Thuốc" đó chính là ngữ điệu của câu nói. Mình nói tiếng Anh câu nói nó cứ ngang ngang như người dân tộc nói tiếng kinh là bởi vì mình chưa biết lên giọng, xuống giọng cho đúng chỗ. Vậy mình sẽ lên giọng, xuống giọng như thế nào?

 

 

 

1.              Xuống giọng: Ở cuối các câu trần thuật và câu hỏi Wh

        Ex: I like cats.

              What’s your name?

              Nice to meet you

              What do you do?

2.              Lên giọng: Ở cuối câu Yes/No. 

         Ex: Did he work yesterday?

         Can you call me back?

3.              Lên giọng ở giữa câu: Ở giữa câu trần thuật, để báo hiệu dòng suy nghĩ chưa kết thúc, sự liệt kê hay giữa các lựa chọn.

Ex: I bought the book,   but I didn’t read it.

     I like football,   basketball,     tennis and golf.

  Do you like pizza       or hamburger?    

Hy vọng "toa thuốc" nho nhỏ trên đây sẽ giúp các bạn nói tiếng Anh hay hơn và càng ngày càng yêu tiếng Anh hơn nhé!!

 

 

Viết bình luận của bạn: