Business English của Anh Ngữ Hà Lan là chương trình tiếng Anh dành riêng cho người đi làm muốn cái thiện tiếng Anh để áp dụng vào công việc một cách nhanh nhất. Các chủ đề ngôn ngữ trong chương trình tiếng Anh cho người đi làm sẽ đi thẳng vào các chủ đề thường gặp trong công việc như bán hàng, tiếp tân, hợp đồng ... Anh Ngữ Hà Lan nhận đào tạo tại doanh nghiệp cho các công ty có nhu cầu muốn nâng cao chất lượng đội ngũ nhân sự. Anh ngữ Hà Lan có các gói dịch vụ Gold (100% giáo viên Việt Nam), Platinum (50% giáo viên Việt Nam và 50% giáo viên bản ngữ) và gói dịch vụ Diamon (100% giáo viên bản ngữ). 

Lớp học tại công ty TNHH Thiên Hồng, Thủ Dầu Một, Bình Dương

Anh Nguyễn Khắc Quốc Nam, Trưởng phòng nhân sự của công ty TNHH Thiên Hồng cho biết

"Lớp học rất sôi nổi, giáo viên hướng dẫn nhiệt tình vui vẻ và tổ chức nhiều hoạt động để cả lớp nói tiếng Anh nên các anh chị em trong công ty đều rất thích học".