04 NOVEMBER 2020

Tuyên dương học sinh xuất sắc Khóa Starters 2D- 32 ( 01.11.2020)

Ngày 01.11.2020, khóa học Starters 2D- 32 của Trung tâm Anh ngữ Hà Lan chính thức kết thúc với những kết quả thành công và như ý. 

Học viên Nguyễn Minh Tiến trở thành học sinh xuất sắc của Khóa học Starters 2D- 32, sẵn sàng cho khóa học tiếp theo Starters Preparation 32.